Doe mee!

De onderzoekers van Wittenborg doen op drie tijdstippen vragenlijstonderzoek: een situatieanalyse, een tussenmeting en een eindevaluatie. Met de informatie uit deze vragenlijsten checken ze de aannames en volgen ze de interventies. In 2019 is de eerste meting verricht bij een compacte steekproef uit de doelgroepen: ondernemingen, ZP’ers en overkoepelende organisaties in Apeldoorn e.o.

Om te achterhalen of bedrijven positief staan tegenover lokaal zakendoen en welke afwegingen een rol spelen, vragen we zoveel mogelijk bedrijven hun mening te delen. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe beter het inzicht is. Graag nodigen we je dan ook van harte uit om mee te doen met het onderzoek. Als dank ontvang je ‘automatisch’ het rapport met de bevindingen en aanbevelingen als input voor je eigen organisatie.

Samen werken we aan een krachtig lokaal ondernemersklimaat!

Scroll to Top