Apeldoorn LONKT is van en voor ons allemaal!

Over deze website

De website lonkt.nl geeft informatie over de activiteiten van het samenwerkingsverband LONKT. Het consortium bestaat uit bedrijven, ondernemers­organisaties en opleidings­instituten met ondersteuning van de Provincie Gelderland.

De activiteiten van LONKT zijn onderverdeeld in zes ‘werk­pakketten’, welke direct/indirect gericht zijn op het versterken van ondernemersvaardigheden en de verbinding tussen lokale en regionale B2B-ondernemers ten gunste van een sterkere lokale economie resulterend in een prettiger woon- en werkklimaat.

Alle partners uit het samen­werkings­verband voeren activiteiten uit ten behoeve van één of meerdere ‘werkpakketten’. De start van LONKT is in Apeldoorn, daarna volgt regionale uitrol. De deur van LONKT staat open voor nieuwe partners die sociaal maat­schap­pelijk impact willen maken door een bijdrage te leveren aan de doelstelling van LONKT.

De informatie op de website is afkomstig van de partners. Deze partners zijn individueel verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van hun gegevens. Hieruit kunnen geen rechten worden ontleend jegens LONKT. Wanneer de informatie essentieel is, dient deze ten alle tijden bij de verantwoordelijke organisatie te worden gecheckt. Onjuiste informatie of vragen over de informatie op deze website, vernemen wij graag via het contactformulier op de website. Zie ook op deze website: ‘Disclaimer’.

Samenwerkende partijen LONKT

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van elke partner binnen LONKT:

PartnerHoofdactiviteit binnen LONKT
Apeldoorns Business Collectief• Verenigen en verbinden van ZP’ers;
• Persoonlijke en digitale matchmaking tussen ZP’ers en het MKB;
• Projectmanagement.
Aventus• Verkennen en versterken van ondernemerschap in curricula;
Voorbereiden van toekomstige en huidige beroepsbevolking op
veranderende arbeidsmarkt.
Owens Corning• Launching customer matchingsplatform.
Powerteam HR tools • Ontwikkeling digitaal matchingsplatform.
VNO-NCW Midden /MKB Nederland Midden• Het leveren van denkkracht en verbinden van partijen, w.o.;
Aanbrengen gastsprekers/ bedrijfscoaches en meedenken bij totstandkoming curricula en analyse; • Uitrol van leerervaringen in regio.
Wittenborg UniversityUitvoeren analyse:
- Analyse
- Tussentijdse analyse
- Eindrapportage.
Scroll naar boven