De Provincie Gelderland heeft haar ondersteuning toegezegd aan een nieuw en lokaal samenwerkingsverband, LONKT. Afgelopen woensdagavond 28 maart werd  hiervoor in Docks Apeldoorn de aftrap gegeven. Stichting Apeldoorns Business Collectief (ABC) heeft samen met het regionale bedrijfsleven en het regionaal onderwijs het initiatief genomen om veranderingen op de arbeidsmarkt door automatisering, flexibilisering en regionalisering krachtig het hoofd te bieden. Het samenwerkingsverband stimuleert Lokaal Ondernemend Naar een Krachtige Toekomst (LONKT). De start van LONKT is in Apeldoorn.

Verbinder

,,ABC wil met LONKT invulling geven aan haar rol als verbinder tussen lokale partijen. De focus bij LONKT ligt op het samenbrengen van ZP’ers en het MKB. Voor dit doeleinde voeren we tijdens een vierjarig traject met onze partners zes werkpakketten uit. Elke partner neemt een werkpakket voor haar rekening, dan wel levert een bijdrage aan één of meerdere werkpakketten. De werkpakketten zijn weer onderling met elkaar verbonden. Samen kennen we veel ondernemers, ondernemersnetwerken en andere netwerken. Via LONKT zetten we dit netwerk in. Door de samenwerking ontstaat er kruisbestuiving en wordt 1+1=3.”,  zegt Trix Schipper, voorzitter van Apeldoorns Business Collectief tijdens haar inleiding van de kick-off van het project LONKT. Tijdens een inspirerende bijeenkomst geven alle samenwerkende partners inzicht in hun bijdrage aan de doelen van het project. De partners zijn: Wittenborg, Aventus, VNO-NCW Midden, MKB Midden, Owens Corning en Certigon. De dynamiek tussen de partners was gedurende de hele kick-off voelbaar.

Digitaal inkoopplatform

Dr. Saskia Harkema, onderzoeker aan Wittenborg University of Applied Sciences leidt het onderzoek dat inzicht geeft in de effecten van lokaal samenwerken en zakendoen op het economisch klimaat in Apeldoorn. Amko Hartman van Certigon nam de aanwezigen mee in de ontwikkeling van een digitaal inkoopplatform voor ondernemend Apeldoorn. Het platform ontzorgt enerzijds inkopers, anderzijds biedt het voor lokale aanbieders inzicht in de vraagzijde. Het platform wordt technisch zo ingericht dat een match eenvoudig te maken is. Er zijn inmiddels diverse bedrijven die mee willen draaien in de pilot, waaronder Owens Corning. Twan Jansen, hoofd inkoop Owens Corning speelt tevens een actieve rol in de totstandkoming van het platform.

Onderwijs in ondernemerschap

De bijdrage van Aventus is er in gelegen om het ondernemerschap te promoten en te stimuleren binnen het onderwijs via een 1-jarige kopopleiding en via keuzedelen. Dit geldt zowel voor studenten als werkenden (ZP’ers). Arnold Klunder, teammanager detailhandelopleidingen zoekt vooral de samenwerking met het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van het curriculum en ondernemers die gastlessen willen geven. VNO-NCW Midden directeur Ron van Gent onderstreept mede namens MKB-Midden het belang van verbinding tussen de verschillende netwerken en de zogenaamde OZP’er (Ondernemende Zelfstandige Professional): ,,Door te luisteren, spreken en lijntjes te leggen, kun je partijen aan elkaar verbinden. Want, samenwerken loont.” Zowel VNO-NCW Midden als MKB-Midden trekken hierin samen met ABC op. Als laatste partner nam Twan Jansen het woord waarin hij ondermeer het belang van een goede inkooptool nogmaals onderstreept: ,,Daarmee is iedere ondernemer gediend, zowel aan de kant van vraag als aanbod.”

Verenigen via ABC-marktgroepen

Bestuursleden ABC Marion Hijmensen en Gert Sturre stimuleren de lokale samenwerking via het netwerk ABC door elkaar te leren kennen, te ontmoeten om van elkaar weten wat je doet. Dat krijgt onder andere vorm door kennissessies en bedrijfsbezoeken. Maar ook door je te verenigen in een marktgroep. Naast dat je een completer pakket kunt aanbieden, kom je als kleine ondernemer makkelijker binnen bij grotere ondernemingen. ,,Samen moeten we het doen en daarbij geldt wat ons betreft: local first.” meldt Marion Hijmensen tot slot.

Apeldoorn voorop in uitrol

LONKT is er op gericht de regionale beroepsbevolking mee te nemen in de veranderende arbeidsmarkt met daarin een rol voor het onderwijs en de ondernemers. De ervaringen uit Apeldoorn worden meegenomen bij het uitrollen van LONKT over andere gemeente binnen Gelderland, want naast Apeldoorn en Zutphen, lonkt Harderwijk. Het samenwerkingsverband riep tijdens de kick-off ondernemend Apeldoorn op om allen een bijdrage te leveren aan Apeldoorn LONKT. “Apeldoorn LONKT is immers van en voor ons allemaal!”, aldus Trix Schipper op naar de borrel, verzorgd door een lokale catering, alwaar nog veel nuttige contacten werden gelegd.

 

Foto – Bijschrift foto
Samenwerkingsverband/Initiatiefnemers LONKT:
V.l.n.r. Teun Wolters, Saskia Harkema (Wittenborg); Ron van Gent (VNO-NCW Midden en MKB Midden), Amko Hartman (Certigon), Gerben van der Wal, Trix Schipper; Marion Hijmensen (ABC), Arnold Klunder, Nelleke Eelman, Matthias van den Brandhof (Aventus); Gert Sturre (ABC), Twan Jansen (Owens Corning), Maggie Feng (Wittenborg)